Nikad nije kasno da posjetite Miljevce, vrlo poseban krajolik Dalmatinske Zagore,točnije predio između rijeke Krke i grada Drniša.
Miljevačka krška zaravan, prema legendi dobila je ime po djevojci Miljevi, koja bijaše kći kneza Andrije, gospodara grada Ključa i kneginje Čike. Nesretna djevojka utopila se u predivnoj rijeci Krki, a plato iznad rijeke nazvan je Miljevačkim.
Krka01167.jpg9163505.jpgRo%C5%A1ki%20slap%201.jpg

Ključ ili Ključica najljepša je miljevačka utvrda, koju možete posjetiti ako ste negdje u okolici.
Miljevce danas čini 7 sela:Drinovci,Miljevački Bogatići,Širitovci,Karalići,Kaočine, Ključ i Brištane u kojima ćete pronaći naše malo seosko domaćinstvo “Peace”.

Naše selo Brištani nalazi se između Visovca i Roškog slapa, na rubu nacionalnog parka.


P6030879.jpg